Though Cornelius believed the prophecies and was looking for the Messiah to come, he had not a knowledge of the gospel as revealed in the life and death of Christ. He was not a member of the Jewish church and would have been looked upon by the rabbis as a heathen and unclean. But the same Holy Watcher who said of Abraham, "I know him," knew Cornelius also, and sent a message direct from heaven to him.


Mesterens efterfølgere kapitel 14. 75.     Fra side 133 i den engelske udgave.tilbage

En sandhedssøger

Skønt Kornelius troede på profetierne og ventede Messias komme, kendte han ikke noget til evangeliet, sådan som det er åbenbaret ved Kristi liv og død. Han var ikke medlem af den jødiske menighed og ville af rabbinerne være blevet betragtet som hedning og uren. Men den samme hellige vægter, der om Abraham sagde: "Jeg kender ham!" kendte også Kornelius og sendte ham et direkte budskab fra Himmelen.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.