There are today many as ignorant of the Holy Spirit's work upon the heart as were those believers in Ephesus; yet no truth is more clearly taught in the word of God. Prophets and apostles have dwelt upon this theme. Christ Himself calls our attention to the growth of the vegetable world as an illustration of the agency of His Spirit in sustaining spiritual life. The sap of the vine, ascending from the root, is diffused to the branches, sustaining growth and producing blossoms and fruit. So the life-giving power of the Holy Spirit, proceeding from the Saviour, pervades the soul, renews the motives and affections, and brings even the thoughts into obedience to the will of God, enabling the receiver to bear the precious fruit of holy deeds.


Mesterens efterfølgere kapitel 27. 152.     Fra side 284 i den engelske udgave.tilbage

Efesus

Der findes i dag mange, der er lige så uvidende med hensyn til Helligåndens påvirkning af hjertet, som disse troende brødre i Efesus var det og dog er der ingen sandhed, der i Guds ord læres mere tydeligt! Profeter og apostle har fæstet sig ved dette emne. Kristus selv henleder vor opmærksomhed på planteverdenens vækst som et billede på hans Ånds medvirken til at ophjælpe det åndelige liv. Vinrankens saft, der stiger op fra roden, spredes ud i grenene, fremmer væksten og frembringer blomstring og frugt. På samme måde gennemtrænger Helligåndens livgivende kraft, der udgår fra Frelseren, sjælen, fornyer bevæggrunde og godhed og bringer selv tankerne ind under lydighed mod Guds vilje og sætter den modtagende i stand til at bære de gode gerningers dyrebare frugt.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.