The Spirit of God had wrought with and through Paul in his labors for his countrymen. Sufficient evidence had been presented to convince all who honestly desired to know the truth. But many permitted themselves to be controlled by prejudice and unbelief, and refused to yield 286 to the most conclusive evidence. Fearing that the faith of the believers would be endangered by continued association with these opposers of the truth, Paul separated from them and gathered the disciples into a distinct body, continuing his public instructions in the school of Tyrannus, a teacher of some note.


Mesterens efterfølgere kapitel 27. 153.     Fra side 286 i den engelske udgave.tilbage

Efesus

Guds Ånd havde virket sammen med og gennem Paulus i hans arbejde for sine landsmænd. Der var forkyndt tilstrækkeligt vidnesbyrd til at overbevise alle, der ønskede at kende sandheden. Men mange lod sig beherske af fordomme og vantro og nægtede at give efter for de mest afgørende beviser. I frygt for, at de kristnes tro skulle komme i fare ved stadigt samkvem med disse modstandere af sandheden, skilte Paulus sig ud fra dem og samlede disciplene for sig selv, men fortsatte sin forkyndelse i skolen hos Tyrannus, en ret kendt lærer.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.