Ephesus was a popular center for the worship of Diana. The fame of the magnificent temple of "Diana of the Ephesians" extended throughout all Asia and the world. Its surpassing splendor made it the pride, not only of the city, but of the nation. The idol within the temple was declared by tradition to have fallen from the sky. Upon it were inscribed symbolic characters, which were believed to possess great power. Books had been written by the Ephesians to explain the meaning and use of these symbols.


Mesterens efterfølgere kapitel 27. 153.     Fra side 287 i den engelske udgave.tilbage

Efesus

Efesus var midtpunkt for folkets dyrkelse af Artemis. Det pragtfulde Artemistempel var berømt i hele Lilleasien og hele verden. Dets overvældende pragt var ikke alene byens, men hele folkets stolthed. Gudebilledet i templet sagdes at være faldet ned fra himmelen. Det bar indskrifter af symbolsk art, som man mente besad stor kraft. Efeserne havde skrevet bøger til forklaring af disse symbolers betydning og brug.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.