The apostle Paul, in his labors at Ephesus, was given special tokens of divine favor. The power of God accompanied his efforts, and many were healed of physical 287 maladies. "God wrought special miracles by the hands of Paul: so that from his body were brought unto the sick handkerchiefs or aprons, and the diseases departed from them, and the evil spirits went out of them." These manifestations of supernatural power were far more potent than had ever before been witnessed in Ephesus, and were of such a character that they could not be imitated by the skill of the juggler or the enchantments of the sorcerer. As these miracles were wrought in the name of Jesus of Nazareth, the people had opportunity to see that the God of heaven was more powerful than the magicians who were worshipers of the goddess Diana. Thus the Lord exalted His servant, even before the idolaters themselves, immeasurably above the most powerful and favored of the magicians.


Mesterens efterfølgere kapitel 27. 153.     Fra side 287 i den engelske udgave.tilbage

Efesus

Under sin virksomhed i Efesus fik apostlen Paulus særlige tegn på Guds velbehag. Guds kraft ledsagede hans gerning og mange blev helbredt for legemlige sygdomme. "Gud gjorde usædvanlige undergerninger ved Paulus hænder, så man endog bragte tørklæder og bælter fra hans legeme til de syge og sygdommene veg fra dem og de onde ånder fór ud." Disse håndgribelige beviser på overnaturlig kraft overgik langt, hvad man tidligere havde oplevet i Efesus og mange af dem var af en sådan art, at de ikke kunne efterlignes ved en taskenspillers behændighed eller ved en troldmands sorte kunster. Da disse undergerninger skete i Jesus af Nazarets navn, havde folket lejlighed til at se, at Himmelens Gud var mægtigere end gudinden Artemis. Således ophøjede Herren sin tjener lige overfor afgudsdyrkerne selv og uendeligt højt over de mægtigste og mest yndede af troldmændene.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.