But the One to whom all the spirits of evil are subject and who had given His servants authority over them, was about to bring still greater shame and defeat upon those who despised and profaned His holy name. Sorcery had been prohibited by the Mosaic law, on pain of death, yet from time to time it had been secretly practiced by apostate Jews. At the time of Paul's visit to Ephesus there were in the city "certain of the vagabond Jews, exorcists," who, seeing the wonders wrought by him, "took upon them to call over them which had evil spirits the name of the Lord Jesus." An attempt was made by "seven sons of one Sceva, a Jew, and chief of the priests." Finding a man possessed with a demon, they addressed him, "We adjure you by Jesus whom Paul preacheth." But "the evil spirit answered 288 and said, Jesus I know, and Paul I know; but who are ye? And the man in whom the evil spirit was leaped on them, and overcame them, and prevailed against them, so that they fled out of that house naked and wounded."


Mesterens efterfølgere kapitel 27. 154.     Fra side 288 i den engelske udgave.tilbage

Efesus

Men han, som er herre over alle de onde ånder og som havde givet sine tjenere myndighed over dem, ville bringe endnu større skam og nederlag over dem, der foragtede og vanærede hans hellige navn. Moselov havde forbudt trolddom under dødsstraf, men dog var den hemmeligt blevet udøvet fra tid til anden af frafaldne jøder. Under Paulus besøg i Efesus var der i byen "nogle af de omvandrende jødiske åndemanere," som, da de så de undere, han gjorde, "forsøgte at nævne Herren Jesu navn over dem, som havde de onde ånder." Der blev gjort et forsøg af "syv sønner af Skeuas, en jødisk ypperstepræst." Da de så en mand, der var besat af onde ånder, sagde de til ham: "Jeg besværger jer ved den Jesus, som Paulus prædiker." Men "den onde ånd svarede og sagde til dem: "Jesus kender jeg og om Paulus ved jeg besked, men I, hvem er I?" Og manden, i hvem den onde ånd var, sprang ind på dem og overmandede dem allesammen og mishandlede dem sådan, at de måtte flygte nøgne og sårede ud af huset."

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.