These treatises on divination contained rules and forms of communication with evil spirits. They were the regulations of the worship of Satan--directions for soliciting his 289 help and obtaining information from him. By retaining these books the disciples would have exposed themselves to temptation; by selling them they would have placed temptation in the way of others. They had renounced the kingdom of darkness, and to destroy its power they did not hesitate at any sacrifice. Thus truth triumphed over men's prejudices and their love of money.


Mesterens efterfølgere kapitel 27. 154.     Fra side 289 i den engelske udgave.tilbage

Efesus

Disse afhandlinger om forudsigelser og spådomme indeholdt regler og anvisninger på, hvordan man kom i forbindelse med onde ånder. De var et reglement for dyrkelsen af Satan, anvisninger på, hvordan man skulle påkalde hans hjælp og opnå viden fra ham. Ved at tilbageholde disse bøger ville disciplene have udsat sig for fristelser; ved at sælge dem ville de have ledet andre i fristelse. De havde givet afkald på mørkets rige og intet offer var dem for stort, hvis det tjente til at tilintetgøre dets magt. Således sejrede de over menneskers fordomme og deres egen pengebegærlighed.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.