It is fondly supposed that heathen superstitions have disappeared before the civilization of the twentieth century. But the word of God and the stern testimony of facts declare that sorcery is practiced in this age as verily as in the days of the old-time magicians. The ancient system of magic is, in reality, the same as what is now known as modern spiritualism. Satan is finding access to thousands of minds by presenting himself under the guise of departed friends. The Scriptures declare that "the dead know not anything." Ecclesiastes 9:5. Their thoughts, their love, their hatred, have perished. The dead do not hold communion with the living. But true to his early cunning, Satan employs this device in order to gain control of minds. 290


Mesterens efterfølgere kapitel 27. 155.     Fra side 290 i den engelske udgave.tilbage

Efesus

Der er dem, som er så naive at mene, at hedensk overtro har ladet sig forjage af det tyvende århundredes civilisation. Men Guds ord og kendsgerningernes strenge vidnesbyrd erklærer, at der i vor tid udøves trolddom lige så virkeligt, som da fortidens troldmænd levede. Fortidens magiske system er i virkeligheden det samme, som nu kendes som moderne spiritisme. Satan skaffer sig adgang til tusinder af sjæle ved at forstille sig i afdøde venners skikkelse. Skriften siger, at "de døde ved intet." Præd. 9,5. Deres tanker, deres kærlighed og deres had er gået til grunde. De døde har intet samkvem med de levende. Men snedig som altid anvender Satan denne list for at vinde magt over sjælene.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.