Through spiritualism many of the sick, the bereaved, the curious, are communicating with evil spirits. All who venture to do this are on dangerous ground. The word of truth declares how God regards them. In ancient times He pronounced a stern judgment on a king who had sent for counsel to a heathen oracle: "Is it not because there is not a God in Israel, that ye go to inquire of Baal-zebub the god of Ekron? Now therefore thus saith the Lord, Thou shalt not come down from that bed on which thou art gone up, but shalt surely die." 2 Kings 1:3, 4.


Mesterens efterfølgere kapitel 27. 155.     Fra side 290 i den engelske udgave.tilbage

Efesus

Gennem spiritismen har mange syge, forladte og nysgerrige samkvem med onde ånder. Alle, som drister sig hertil, er på farlig grund. Sandhedens ord forkynder, hvordan Gud ser på dem. I gamle dage afsagde han en streng dom over en konge, der havde sendt bud om råd til et hedensk orakel: "Mon det er, fordi der ingen Gud er i Israel, at I drager hen for at rådspørge Ekrons Gud Baal Zebub? Derfor, så siger Herren: Det leje, du steg op på, kommer du ikke ned fra, thi du skal dø!" 2Kong. 1,3-4.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.