The magicians of heathen times have their counterpart in the spiritualistic mediums, the clairvoyants, and the fortune-tellers of today. The mystic voices that spoke at Endor and at Ephesus are still by their lying words misleading the children of men. Could the veil be lifted from before our eyes, we should see evil angels employing all their arts to deceive and to destroy. Wherever an influence is exerted to cause men to forget God, there Satan is exercising his bewitching power. When men yield to his influence, ere they are aware the mind is bewildered and the soul polluted. The apostle's admonition to the Ephesian church should be heeded by the people of God today: "Have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them." Ephesians 5:11.


Mesterens efterfølgere kapitel 27. 155.     Fra side 290 i den engelske udgave.tilbage

Efesus

De hedenske tiders troldmænd har deres modbillede i spiritismens medier, de clairvoyante og nutidens spåmænd og spåkoner. Den hemmelighedsfulde røst, som talte i Endor og i Efesus, vildleder stadig menneskenes børn. Hvis sløret kunne drages fra vore øjne, ville vi komme til at se onde engle anvende al deres kunst for at bedrage og ødelægge. Hvor som helst der udøves en magt for at få mennesker til at glemme Gud, dér øver Satan sin trolddomsmagt. Hvor mennesker giver efter for hans påvirkning, forvirres tankerne og sjælen besmittes, før de selv er klare over det. Guds folk i dag burde lytte til apostlens formaning til menigheden i Efesus: "Vær ikke meddelagtige i mørkets gerninger, men bring dem hellere for dagen." Ef. 5,11.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.