The Jews, now widely dispersed in all civilized lands, were generally expecting the advent of the Messiah. When John 282 the Baptist was preaching, many, in their visits to Jerusalem at the annual feasts, had gone out to the banks of the Jordan to listen to him. There they had heard Jesus proclaimed as the Promised One, and they had carried the tidings to all parts of the world. Thus had Providence prepared the way for the labors of the apostles.


Mesterens efterfølgere kapitel 27. 151.     Fra side 282 i den engelske udgave.tilbage

Efesus

Jøderne, som nu var spredt viden om i alle civiliserede lande, levede almindeligvis i forventning om Messias komme. Dengang Johannes Døber prædikede, var der mange, som under deres besøg i Jerusalem var gået ud til Jordans bredder for at lytte til ham. Der havde de hørt ham forkynde Jesus som den forjættede og de havde bragt denne efterretning til alle verdens kanter. På denne måde havde forsynet beredt vejen for apostlenes virksomhed.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.