On his arrival at Ephesus, Paul found twelve brethren, who, like Apollos, had been disciples of John the Baptist, and like him had gained some knowledge of the mission of Christ. They had not the ability of Apollos, but with the same sincerity and faith they were seeking to spread abroad the knowledge they had received.


Mesterens efterfølgere kapitel 27. 151.     Fra side 282 i den engelske udgave.tilbage

Efesus

Ved sin ankomst til Efesus fandt Paulus tolv brødre, der ligesom Apollos havde været Johannes Døbers disciple og ligesom han havde erhvervet sig nogen viden om Kristi gerning. De var ikke i besiddelse af de samme evner som Apollos, men med samme oprigtighed og tro søgte de at udbrede den kundskab, de selv havde modtaget.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.