These brethren knew nothing of the mission of the Holy Spirit. When asked by Paul if they had received the Holy Ghost, they answered, "We have not so much as heard whether there be any Holy Ghost." "Unto what then were ye baptized?" Paul inquired, and they said, "Unto John's baptism."


Mesterens efterfølgere kapitel 27. 151.     Fra side 282 i den engelske udgave.tilbage

Efesus

Disse brødre vidste intet om Helligåndens sendelse. Da Paulus spurgte dem, om de havde modtaget Helligånden, svarede de: "Vi har ikke engang hørt, at der er en Helligånd." Paulus spurgte: "Hvilken dåb blev I da døbt med?" og de sagde: "Med Johannes dåb."

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.