Then the apostle set before them the great truths that are the foundation of the Christian's hope. He told them of Christ's life on this earth and of His cruel death of shame. He told them how the Lord of life had broken the barriers of the tomb and risen triumphant over death. He repeated the Saviour's commission to His disciples: "All power is given unto Me in heaven and in earth. Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost." Matthew 28:18, 19. He told them also of Christ's promise to send the Comforter, through whose power mighty signs and 283 wonders would be wrought, and he described how gloriously this promise had been fulfilled on the Day of Pentecost.


Mesterens efterfølgere kapitel 27. 151.     Fra side 283 i den engelske udgave.tilbage

Efesus

Så forkyndte apostlen dem de store sandheder, som er grundlaget for de kristnes håb. Han fortalte dem om Kristi liv på jorden og om hans frygtelige og skændige død. Han fortalte dem, hvordan livets fyrste havde sprængt gravens skranker og var opstået af graven med sejr over døden. Han gentog Frelserens befaling til sine disciple: "Mig er givet al magt i Himmelen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn." Matt. 28,18-19. Han fortalte dem også om Kristi løfte om at sende Talsmanden, ved hvis kraft der skulle gøres store tegn og undere og han beskrev, hvor strålende dette løfte var gået i opfyldelse på pinsedagen.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.