It was by cherishing a humble, teachable spirit that these men gained the experience that enabled them to go out as workers into the harvest field. Their example presents to Christians a lesson of great value. There are many who make but little progress in the divine life because they are too self-sufficient to occupy the position of learners. They are content with a superficial knowledge of God's word. They do not wish to change their faith or practice and hence make no effort to obtain greater light.


Mesterens efterfølgere kapitel 27. 152.     Fra side 284 i den engelske udgave.tilbage

Efesus

Det var ved at bevare et ydmygt, lærvilligt sind, at disse mænd fik den erfaring, som dygtiggjorde dem til at gå ud som arbejdere på høstmarken. For andre kristne frembyder deres eksempel en meget værdifuld lære. Der findes mange, som kun gør ringe fremskridt i det åndelige liv, fordi de er for selvsikre til at tage elevens plads. De lader sig nøje med en overfladisk viden om Guds ord. De nærer intet ønske om at forandre deres tro eller handlemåde og derfor gør de sig ingen anstrengelser for at nå til større lys.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.