If the followers of Christ were but earnest seekers after wisdom, they would be led into rich fields of truth as yet wholly unknown to them. He who will give himself fully to God will be guided by the divine hand. He may be lowly and apparently ungifted; yet if with a loving, trusting heart he obeys every intimation of God's will, his powers will be purified, ennobled, energized, and his capabilities will be increased. As he treasures the lessons of divine wisdom, a 284 sacred commission will be entrusted to him; he will be enabled to make his life an honor to God and a blessing to the world. "The entrance of Thy words giveth light; it giveth understanding unto the simple." Psalm 119:130.


Mesterens efterfølgere kapitel 27. 152.     Fra side 284 i den engelske udgave.tilbage

Efesus

Hvis Kristi efterfølgere blot ærligt ville søge efter visdom, ville de føres ind på sandhedens rige marker, som hidtil har været fuldstændig ukendte for dem. Den, der helt overgiver sig til Gud, vil blive ledet af Guds hånd. Han kan være ringe og tilsyneladende uden særlige evner; men hvis han blot med et hengivent og tillidsfuldt hjerte adlyder enhver tilkendegivelse af Guds vilje, vil hans evner blive lutrede, forædlede og styrkede og hans duelighed vil blive forøget. Hvis han værdsætter Guds visdoms lære, vil der blive betroet ham hellige hverv og han vil blive i stand til at leve sit liv til Guds ære og til velsignelse for verden. "Tydes dine ord, så bringer de lys, de giver enfoldige indsigt." Sl. 119,130.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.