"Evil men and seducers shall wax worse and worse," he continued, "deceiving, and being deceived. But continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them; and that from a child thou hast known the Holy Scriptures, which are able to make thee wise unto salvation. . . . All Scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness: that the man of God may be perfect, throughly furnished unto all good works." God has provided abundant means for successful warfare against the evil that is in the world. The Bible is the armory where we may equip for the struggle. Our loins must be girt about with truth. Our breastplate must be righteousness. The shield of faith must be in our hand, the helmet of salvation on our brow; and with the sword of the Spirit, which is the word of God, we are to cut our way through the obstructions and entanglements of sin.


Mesterens efterfølgere kapitel 49. 266.     Fra side 502 i den engelske udgave.tilbage

Paulus' sidste brev

"Men onde mennesker og bedragere kommer længere og længere ud i det onde," fortsatte han, "de fører vild og farer vild. Du derimod, bliv ved det, som du har lært og er blevet overbevist om. Thi du ved, hvem de er, du har lært det af og du kender fra barndommen af de hellige skrifter, som kan gøre dig viis til frelse. ..... Ethvert skrift, som er indblæst af Gud, er også gavnligt til at belære, til at irettesætte, til at genoprejse, til at optugte i retfærdighed, så at Guds-mennesket må blive fuldt beredt, vel skikket til al god gerning." Gud har sørget for, at vi kan være godt rustede til kampen mod det onde i verden. Bibelen er det våbenkammer, hvor vi kan udruste os til striden. Sandheden skal spændes som et bælte om vore lænder. Vor brynje skal være retfærdighed. Troens skjold må vi løfte, frelsens hjelm må beskytte vor pande og med Åndens sværd, som er Guds ord, skal vi kæmpe os frem gennem syndens hindringer og forviklinger.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.