Ministers of the gospel sometimes do great harm by allowing their forbearance toward the erring to degenerate into toleration of sins and even participation in them. Thus they are led to excuse and palliate that which God condemns, and after a time they become so blinded as to commend the very ones whom God commands them to reprove. He who has blunted his spiritual perceptions by sinful leniency toward those whom God condemns, will erelong commit a greater sin by severity and harshness toward those whom God approves.


Mesterens efterfølgere kapitel 49. 267.     Fra side 504 i den engelske udgave.tilbage

Paulus' sidste brev

Ordets forkyndere gør undertiden stor skade ved at tillade deres overbærenhed mod de fejlende at udarte til tolerance overfor synden og endog til selv at tage del i den. Således bringes de til at undskylde og besmykke det, som Gud fordømmer; og efter en tids forløb bliver de så forblindede, at de roser netop dem, som Gud befaler dem at dadle. Den, som har sløvet sin åndelige opfattelse ved syndig lemfældighed overfor dem, som Gud fordømmer, vil inden længe komme til at begå en større synd ved strenghed og hårdhed overfor dem, som Gud glæder sig over.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.