Sitting day after day in his gloomy cell, knowing that at a word or a nod from Nero his life might be sacrificed, Paul thought of Timothy and determined to send for him. To Timothy had been committed the care of the church at Ephesus, and he had therefore been left behind when Paul made his last journey to Rome. Paul and Timothy were bound together by an affection unusually deep and strong. 499 Since his conversion, Timothy had shared Paul's labors and sufferings, and the friendship between the two had grown stronger, deeper, and more sacred, until all that a son could be to a loved and honored father, Timothy was to the aged, toilworn apostle. It is little wonder that in his loneliness and solitude, Paul longed to see him.


Mesterens efterfølgere kapitel 49. 264.     Fra side 498 i den engelske udgave.tilbage

Paulus' sidste brev

Dag efter dag sad han i sin skumle celle, vel vidende, at et ord eller et nik fra Nero kunne koste ham livet. Paulus tænkte på Timoteus og besluttede at sende bud efter ham. Han havde overgivet Timoteus omsorgen for menigheden i Efesus og han var derfor blevet tilbage, da Paulus sidste gang rejste til Rom. Paulus og Timoteus var knyttet sammen ved en usædvanlig dyb og stærk kærlighed. Timoteus havde siden sin omvendelse delt Paulus arbejde og lidelser med ham, og venskabet mellem de to havde vokset sig stærkere, inderligere og mere helligt, indtil Timoteus blev alt, hvad en søn kunne være for sin fader, for den aldrende, arbejdstrætte apostel. Det var intet under, at Paulus i sin ensomhed og afsondrethed længtes efter at se ham.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.