The law, obeyed, leads men to deny "ungodliness and worldly lusts," and to "live soberly, righteously, and godly, in this present world." Titus 2:12. But the enemy of all righteousness has taken the world captive and has led men and women to disobey the law. As Paul foresaw, multitudes have turned from the plain, searching truths of God's word and have chosen teachers who present to them the fables they desire. Many among both ministers and people are trampling under their feet the commandments of God. Thus the Creator of the world is insulted, and Satan laughs in triumph at the success of his devices. 506


Mesterens efterfølgere kapitel 49. 267.     Fra side 505 i den engelske udgave.tilbage

Paulus' sidste brev

Når loven adlydes, får den mennesker til at "sige nej til ugudelighed og verdslige begæringer og leve besindigt og retskaffent og gudfrygtigt i den nuværende verden." Titus 2,12. Men al retfærdigheds fjende har underlagt sig verden og fået mænd og kvinder til at være ulydige mod loven. Som Paulus forudså, at det ville ske, har mange vendt sig fra Guds ords klare, tydelige sandheder og har valgt sig lærere, der forkynder dem de fabler, de gerne vil høre. Mange blandt både præster og lægfolk træder Guds bud under fod. Sådan krænker man verdens Skaber og Satan ler triumferende over, at hans list lykkes så godt.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.