With the growing contempt for God's law there is an increasing distaste for religion, an increase of pride, love of pleasure, disobedience to parents, and self-indulgence; and thoughtful minds everywhere are anxiously inquiring, What can be done to correct these alarming evils? The answer is found in Paul's exhortation to Timothy, "Preach the word." In the Bible are found the only safe principles of action. It is a transcript of the will of God, an expression of divine wisdom. It opens to man's understanding the great problems of life, and to all who heed its precepts it will prove an unerring guide, keeping them from wasting their lives in misdirected effort.


Mesterens efterfølgere kapitel 49. 267.     Fra side 506 i den engelske udgave.tilbage

Paulus' sidste brev

Mens ringeagten for Guds lov vokser, skabes der en tiltagende modvilje mod religion; hovmod, forlystelsessyge, ulydighed mod forældre og nydelsessyge forøges; og alle vegne spørger eftertænksomme mennesker ængsteligt: "Hvad kan man gøre for at råde bod på disse farlige tilstande?" Svaret findes i Paulus formaning til Timoteus: "Prædik ordet!" I Bibelen finder man de eneste sikre retningslinjer. Den er en afskrift af Guds vilje, den er udtryk for guddommelig visdom. Den muliggør menneskets forståelse af livets store problemer, den vil vise sig at være en sikker vejviser for alle, der holder dens befalinger og hindre dem i at øde deres liv ved fejlagtige anstrengelser.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.