As the faithful, toilworn standard-bearers are offering up their lives for the truth's sake, who will come forward to take their place? Will our young men accept the holy trust at the hands of their fathers? Are they preparing to fill the vacancies made by the death of the faithful? Will the 508 apostle's charge be heeded, the call to duty be heard, amidst the incitements to selfishness and ambition that allure the youth?


Mesterens efterfølgere kapitel 49. 268.     Fra side 508 i den engelske udgave.tilbage

Paulus' sidste brev

Efterhånden som de trofaste, veltjente fanebærere giver livet hen for sandhedens skyld, hvem vil så træde til for at indtage deres plads? Vil vore unge mænd modtage det hellige kald af deres fædres hånd? Bereder de sig til at udfylde de tomme pladser, der fremkommer ved de trofastes død? Vil de ænse apostlens befaling, høre kaldet til at gøre deres pligt trods selviskhedens og ærgerrighedens fristelser, som besnærer ungdommen?

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.