John is distinguished above the other apostles as "the disciple whom Jesus loved." John 21:20. He seems to have enjoyed to a pre-eminent degree the friendship of Christ, and he received many tokens of the Saviour's confidence and love. He was one of the three permitted to witness Christ's glory upon the mount of transfiguration and His agony in Gethsemane, and it was to his care that our Lord confided His mother in those last hours of anguish upon the cross.


Mesterens efterfølgere kapitel 53. 285.     Fra side 539 i den engelske udgave.tilbage

Johannes, den elskede apostel

Johannes udmærkes frem for de andre disciple som "den discipel, Jesus elskede." Joh. 21,20. Han synes i særlig grad at have kunnet fryde sig ved Kristi venskab og han fik mange beviser på Frelserens tillid og kærlighed. Han var en af de tre, der fik lov at være vidne til Kristi herlighed på forklarelsens bjerg og til hans dødsangst i Getsemane og det var til hans omsorg, at vor Herre betroede sin moder i de sidste angstens timer på korset.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.