In the kingdom of God, position is not gained through favoritism. It is not earned, nor is it received through an arbitrary bestowal. It is the result of character. The crown and the throne are the tokens of a condition attained--tokens of self-conquest through the grace of our Lord Jesus Christ.


Mesterens efterfølgere kapitel 53. 287.     Fra side 543 i den engelske udgave.tilbage

Johannes, den elskede apostel

Anseelse indenfor Guds rige vindes ikke ved begunstigelse. Den hverken fortjenes eller modtages ved vilkårlig tildeling. Den hidrører fra karakterdannelsen. Kronen og tronen er kendetegnene på, at man er nået til en bestemt tilstand kendetegn på, at jeget er blevet overvundet ved vor Herres Jesu Kristi nåde.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.