The lessons of Christ, setting forth meekness and humility and love as essential to growth in grace and a fitness for His work, were of the highest value to John. He treasured every lesson and constantly sought to bring his life into harmony with the divine pattern. John had begun to discern the glory of Christ--not the worldly pomp and power for which he had been taught to hope, but "the glory as of the Only Begotten of the Father, full of grace and truth." John 1:14.


Mesterens efterfølgere kapitel 53. 287.     Fra side 544 i den engelske udgave.tilbage

Johannes, den elskede apostel

Kristi lære, der forkyndte ydmyghed og sagtmodighed og kærlighed som en væsentlig betingelse for at vokse i nåden og beredes til hans gerning, var til den største berigelse for Johannes. Han tilegnede sig enhver lærdom og søgte stadig at bringe sit liv i samklang med det guddommelige forbillede. Johannes var begyndt at skimte Kristi herlighed, ikke den jordiske pragt og magt, som han var oplært til at håbe på, men "en herlighed, som den enbårne Søn har den fra Faderen, fuld af nåde og sandhed." Joh. 1,14.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.