Jesus loves those who represent the Father, and John could talk of the Father's love as no other of the disciples could. He revealed to his fellow men that which he felt in his own soul, representing in his character the attributes of God. The glory of the Lord was expressed in his face. The beauty of holiness which had transformed him shone with a Christlike radiance from his countenance. In adoration and love he beheld the Saviour until likeness to Christ and fellowship with Him became his one desire, and in his character was reflected the character of his Master.


Mesterens efterfølgere kapitel 53. 288.     Fra side 545 i den engelske udgave.tilbage

Johannes, den elskede apostel

Jesus elsker dem, der fortæller om Faderen og Johannes kunne tale om Faderens kærlighed som ingen af de andre disciple. Hvad han følte i sin egen sjæl, åbenbarede han for sine medmennesker og han var selv et billede på de egenskaber, der er Guds. Herrens herlighed fik udtryk i hans ansigt. Skønheden i den hellighed, der havde forvandlet ham, skinnede med en Kristus-lignende stråleglans fra hans ansigtstræk. Med tilbedelse og kærlighed betragtede han Frelseren, indtil det blev hans eneste ønske at blive Kristus lig og få fællesskab med ham og i hans skikkelse genspejledes Mesterens billede.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.