The confiding love and unselfish devotion manifested in the life and character of John present lessons of untold value 540 to the Christian church. John did not naturally possess the loveliness of character that his later experience revealed. By nature he had serious defects. He was not only proud, self-assertive, and ambitious for honor, but impetuous, and resentful under injury. He and his brother were called "sons of thunder." Evil temper, the desire for revenge, the spirit of criticism, were all in the beloved disciple. But beneath all this the divine Teacher discerned the ardent, sincere, loving heart. Jesus rebuked this self-seeking, disappointed his ambitions, tested his faith. But He revealed to him that for which his soul longed--the beauty of holiness, the transforming power of love.


Mesterens efterfølgere kapitel 53. 285.     Fra side 540 i den engelske udgave.tilbage

Johannes, den elskede apostel

Den tillidsfulde kærlighed og selvforglemmende hengivenhed, der viser sig i Johannes liv og personlighed, er en lære af stor værdi for den kristne menighed. Johannes havde ikke af naturen det elskelige sind, som senere åbenbarede sig i hans liv. Han var ikke blot stolt, selvhævdende og ærgerrig, men også heftig og han blev let fortørnet over krænkelser. Han og hans broder blev kaldt "Tordensønnerne". Et vanskeligt sind, hævnlyst og trang til at kritisere fandtes alt sammen hos den elskede discipel. Men bag alt dette skimtede den guddommelige Mester hans ildfulde, ærlige og elskende hjerte. Jesus dadlede ham for hans selviskhed, skuffede ham i hans ærgerrighed og prøvede hans tro. Men han åbenbarede ham det, hans sjæl hungrede efter: helliggørelsens skønhed og kærlighedens forvandlende magt.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.