The disciples knew that it was the purpose of Christ to bless the Samaritans by His presence; and the coldness, jealousy, and disrespect shown to their Master filled them with surprise and indignation. James and John especially 541 were aroused. That He whom they so highly reverenced should be thus treated, seemed to them a wrong too great to be passed over without immediate punishment. In their zeal they said, "Lord, wilt Thou that we command fire to come down from heaven, and consume them, even as Elias did?" referring to the destruction of the Samaritan captains and their companies sent out to take the prophet Elijah. They were surprised to see that Jesus was pained by their words, and still more surprised as His rebuke fell upon their ears: "Ye know not what manner of spirit ye are of. For the Son of man is not come to destroy men's lives, but to save them." Luke 9:54-56.


Mesterens efterfølgere kapitel 53. 286.     Fra side 540 i den engelske udgave.tilbage

Johannes, den elskede apostel

Disciplene vidste, at det havde været Kristi hensigt at give samaritanerne en velsignelse ved sin nærværelse og den kulde, skinsyge og uhøflighed, man viste deres Mester, fyldte dem med forundring og harme. Særlig Jakob og Johannes blev ophidsede. At han, som de ærede så højt, skulle udsættes for en sådan behandling, syntes dem at være en så stor uret, at den ikke kunne forbigås uden øjeblikkelig afstraffelse. I deres ivrighed udbrød de: "Herre! vil du, at vi skal byde ild fare ned fra Himmelen og fortære dem, således som Elias gjorde?" idet de hentydede til tilintetgørelsen af de samaritanske hærførere og deres afdelinger, der blev sendt ud for at hente profeten Elias. De blev forundrede ved at se, at deres ord smertede Jesus og endnu mere forundrede, da hans bebrejdende ord lød for deres øren: "I ved ikke, af hvilken ånd I er. Thi Menneskesønnen er ikke kommen for at ødelægge menneskeliv, men for at frelse dem. " Luk. 9,54-56.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.