"Whiles it remained, was it not thine own?" Peter asked. No undue influence had been brought to bear upon Ananias to compel him to sacrifice his possessions to the general good. He had acted from choice. But in attempting to deceive the disciples, he had lied to the Almighty.


Mesterens efterfølgere kapitel 7. 43.     Fra side 73 i den engelske udgave.tilbage

En advarsel mod hykleri

"Kunne du ikke have beholdt den, dengang den var din?" spurgte Peter. Ingen utilbørlig påvirkning var blevet anvendt overfør Ananias for at tvinge ham til at ofre sin ejendom for det fælles bedste. Han havde selv truffet sit valg. Men ved sit forsøg på at narre disciplene havde han løjet for den Almægtige.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.