Infinite Wisdom saw that this signal manifestation of the wrath of God was necessary to guard the young church from becoming demoralized. Their numbers were rapidly increasing. The church would have been endangered if, in the rapid increase of converts, men and women had been added who, while professing to serve God, were worshiping mammon. This judgment testified that men cannot deceive God, that He detects the hidden sin of the heart, and that He will not be mocked. It was designed as a warning to 74 the church, to lead them to avoid pretense and hypocrisy, and to beware of robbing God.


Mesterens efterfølgere kapitel 7. 43.     Fra side 74 i den engelske udgave.tilbage

En advarsel mod hykleri

Den evige visdom så, at denne afgørende tilkendegivelse af Guds vrede var nødvendig for at bevare den unge menighed fra at blive fordærvet. Dens medlemmer voksede hurtigt i antal. Menigheden ville være kommet i fare, nu, hvor de omvendtes skare stadig blev større, hvis mænd og kvinder, som sluttede sig til den, dyrkede mammon, mens de hævdede at tjene Gud. Denne dom stadfæstede, at mennesker ikke kan bedrage Gud, at han opdager hjertets skjulte synder, og at han ikke lader sig spotte. Den var tænkt som en advarsel til menigheden for at lære dem at undgå usandhed og hykleri og at vogte sig for at berøve Gud noget.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.