God has made the proclamation of the gospel dependent upon the labors and the gifts of His people. Voluntary offerings and the tithe constitute the revenue of the Lord's work. Of the means entrusted to man, God claims a certain portion,--the tenth. He leaves all free to say whether or not they will give more than this. But when the heart is stirred by the influence of the Holy Spirit, and a vow is made to give a certain amount, the one who vows has no longer any right to the consecrated portion. Promises of this kind made to men would be looked upon as binding; are those not more binding that are made to God? Are promises tried in the court of conscience less binding than written agreements of men?


Mesterens efterfølgere kapitel 7. 44.     Fra side 75 i den engelske udgave.tilbage

En advarsel mod hykleri

Gud havde gjort evangeliets forkyndelse afhængig af sit folks arbejde og evner. Herrens arbejde underholdes af frivillige gaver og tiende. Gud kræver en vis del af de midler, han betror mennesker en tiendedel. Han overlader det til enhver at afgøre, om han vil give mere end dette eller ej. Men når hjertet har ladet sig bevæge ved Helligåndens påvirkning, og der er afgivet et løfte om at give et bestemt beløb, så har den, som lover, ikke mere nogen ret til denne offergave. Når man aflægger løfter af denne art til mennesker, vil de blive betragtet som bindende; er løfter, som er aflagt til Gud, så ikke endnu mere bindende? Er løfter, som er prøvet ved samvittighedens domstol, mindre bindende end menneskers overenskomster?

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.