When divine light is shining into the heart with unusual clearness and power, habitual selfishness relaxes its grasp and there is a disposition to give to the cause of God. But none need think that they will be allowed to fulfill the promises then made, without a protest on the part of Satan. He is not pleased to see the Redeemer's kingdom on earth built up. He suggests that the pledge made was too much, 75 that it may cripple them in their efforts to acquire property or gratify the desires of their families.


Mesterens efterfølgere kapitel 7. 44.     Fra side 75 i den engelske udgave.tilbage

En advarsel mod hykleri

Når det guddommelige lys med særlig klarhed og kraft skinner ind i hjertet, slipper den sædvanlige egenkærlighed sit greb, og der skabes tilbøjelighed til at give til Guds riges sag. Men ingen skal tro, at de vil få lov til at opfylde de løfter, de har aflagt, uden indvendinger fra Satans side. Han holder ikke af at se Frelserens rige på jorden blive opbygget. Han indvender, at det aflagte løfte var for stort, at det måske kan lamme dem i deres bestræbelser for at erhverve ejendom eller tilfredsstille deres families ønsker.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.