It is God who blesses men with property, and He does this that they may be able to give toward the advancement of His cause. He sends the sunshine and the rain. He causes vegetation to flourish. He gives health and the ability to acquire means. All our blessings come from His bountiful hand. In turn, He would have men and women show their gratitude by returning Him a portion in tithes and offerings--in thank offerings, in freewill offerings, in trespass offerings. Should means flow into the treasury in accordance with this divinely appointed plan,--a tenth of all the increase, and liberal offerings,--there would be an abundance for the advancement of the Lord's work.


Mesterens efterfølgere kapitel 7. 44.     Fra side 76 i den engelske udgave.tilbage

En advarsel mod hykleri

Det er Gud, som velsigner mennesker med ejendom, og han gør dette, for at de kan være i stand til at give gaver til hans sags fremme. Han sender solskin og regn. Han lader planteverdenen trives. Han giver sundhed og evner til at tjene, hvad man skal bruge. Alle vore velsignelser kommer fra hans gavmilde hånd. Til gengæld vil han have, at mænd og kvinder skal vise deres taknemmelighed ved at give ham en del heraf tilbage i tiender og offergaver, som takofre, som frivillige ofre og som overtrædelsesofre og løfteofre. Hvis pengemidlerne ville strømme ind i overensstemmelse med denne guddommeligt anordnede plan, en tiendedel af al indkomst og frivillige gaver, så ville der blive overflod til fremme af Guds riges arbejde.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.