But the hearts of men become hardened through selfishness, and, like Ananias and Sapphira, they are tempted to withhold part of the price, while pretending to fulfill God's requirements. Many spend money lavishly in self-gratification. Men and women consult their pleasure and gratify their taste, while they bring to God, almost unwillingly, a stinted offering. They forget that God will one day demand a strict account of how His goods have been used, and that He will no more accept the pittance they hand into the treasury than He accepted the offering of Ananias and Sapphira.


Mesterens efterfølgere kapitel 7. 44.     Fra side 76 i den engelske udgave.tilbage

En advarsel mod hykleri

Men menneskers hjerter er blevet forhærdede ved egoisme, og ligesom Ananias og Safira lader de sig friste til at tilbageholde en del af prisen, mens de lader, som om de opfylder Guds krav. Mange ødsler med penge til deres egne fornødenheder. Mænd og kvinder søger deres egne fornøjelser og tilfredsstiller deres lyst, mens de næsten modstræbende bringer Gud en kneben offergave. De glemmer, at Gud vil kræve nøje regnskab for, hvordan hans ejendom er blevet anvendt, og at han ikke vil anerkende den smule, de har givet til ham, mere end han anerkendte Ananias og Safiras offer.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.