From the stern punishment meted out to those perjurers, God would have us learn also how deep is His hatred and contempt for all hypocrisy and deception. In pretending 76 that they had given all, Ananias and Sapphira lied to the Holy Spirit, and, as a result, they lost this life and the life that is to come. The same God who punished them, today condemns all falsehood. Lying lips are an abomination to Him. He declares that into the Holy City "there shall in no wise enter . . . anything that defileth, neither whatsoever worketh abomination, or maketh a lie." Revelation 21:27. Let truth telling be held with no loose hand or uncertain grasp. Let it become a part of the life. Playing fast and loose with truth, and dissembling to suit one's own selfish plans, means shipwreck of faith. "Stand therefore, having your loins girt about with truth." Ephesians 6:14. He who utters untruths sells his soul in a cheap market. His falsehoods may seem to serve in emergencies; he may thus seem to make business advancement that he could not gain by fair dealing; but he finally reaches the place where he can trust no one. Himself a falsifier, he has no confidence in the word of others.


Mesterens efterfølgere kapitel 7. 45.     Fra side 76 i den engelske udgave.tilbage

En advarsel mod hykleri

Gennem den strenge straf, som blev tilmålt disse bedragere, vil Gud, at også vi skal lære, hvor dybt hans had og foragt er overfor alt hykleri og bedrag. Ved at foregive, at de havde givet det hele, løj Ananias og Safira for Helligånden, og som følge heraf mistede de både dette liv og det tilkommende. Den samme Gud, som straffede dem, fordømmer i dag al falskhed! Løgnagtige læber er for ham en vederstyggelighed. Han erklærer om sin hellige stad, "at intet urent skal nogensinde komme ind i den, ej heller nogen, som øver vederstyggelighed og løgn." Åb. 21,27. Der må ikke tages let eller usikkert på sandfærdigheden. Lad den blive en del af selve livet. Hvis man spiller højt og letsindigt spil med sandheden og forstiller sig for at dække over sine egne egoistiske planer, betyder det skibbrud for troen. "Så stå da med sandheden spændt som bælte om eders lænder." Ef. 6,14. Den, som taler usandhed, sælger sin sjæl for billigt køb. Hans løgne kan synes at være til hjælp i nødsituationer; han kan således synes at gøre gode forretninger, som ikke ville være mulige ved ærlig handel; men til sidst vil han nå til det punkt, hvor han ikke kan stole på nogen som helst. Fordi han selv er en løgner, har han heller ikke tillid til andres ord.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.