In the case of Ananias and Sapphira, the sin of fraud against God was speedily punished. The same sin was often repeated in the after history of the church and is committed by many in our time. But though it may not be attended by the visible manifestation of God's displeasure, it is no less heinous in His sight now than in the apostles' time. The warning has been given; God has clearly manifested His abhorrence of this sin; and all who give themselves up to hypocrisy and covetousness may be sure that they are destroying their own souls.


Mesterens efterfølgere kapitel 7. 45.     Fra side 76 i den engelske udgave.tilbage

En advarsel mod hykleri

I Ananias og Safiras tilfælde fik bedrageriets synd imod Gud sin hastige straf. Den samme synd har ofte været gentaget i kirkens senere historie og bliver begået af mange i vore dage. Men skønt den måske ikke efterfølges af synlige tilkendegivelser af Guds mishag, så er den ikke mindre skammelig i hans øjne nu end på apostlenes tid. Vi har fået advarslen! Gud har tydeligt givet sin afsky for synden til kende; og alle, som hengiver sig til hykleri og gerrighed, kan være forvissede om, at de ødelægger deres egne sjæle.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.