As The disciples proclaimed the truths of the gospel in Jerusalem, God bore witness to their word, and a multitude believed. Many of these early believers were immediately cut off from family and friends by the zealous bigotry of the Jews, and it was necessary to provide them with food and shelter.


Mesterens efterfølgere kapitel 7. 42.     Fra side 70 i den engelske udgave.tilbage

En advarsel mod hykleri

Mens disciplene forkyndte evangeliets sandheder i Jerusalem, bekræftede Gud deres ord, og mange troede. Mange af disse første troende blev straks udelukket fra familie og venner på grund af jødernes nidkære fanatisme, og det blev nødvendigt at sørge for dem med mad og husly.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.