The record declares, "Neither was there any among them that lacked," and it tells how the need was filled. Those among the believers who had money and possessions cheerfully sacrificed them to meet the emergency. Selling their houses or their lands, they brought the money and laid it at the apostles' feet, "and distribution was made unto every man according as he had need."


Mesterens efterfølgere kapitel 7. 42.     Fra side 71 i den engelske udgave.tilbage

En advarsel mod hykleri

Beretningen siger: "Thi iblandt dem var der ingen, som led nød," og den fortæller, hvordan nøden blev afhjulpet. De blandt de troende, som ejede penge eller gods, ofrede med glæde dette for at afhjælpe denne nødsituation. Når de havde solgt deres huse eller deres jord, bragte de pengene og lagde dem ved apostlenes fødder, "og der blev uddelt til enhver især, hvad han trængte til."

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.