This liberality on the part of the believers was the result of the outpouring of the Spirit. The converts to the gospel were "of one heart and of one soul." One common interest controlled them--the success of the mission entrusted to 71 them; and covetousness had no place in their lives. Their love for their brethren and the cause they had espoused, was greater than their love of money and possessions. Their works testified that they accounted the souls of men of higher value them earthly wealth.


Mesterens efterfølgere kapitel 7. 42.     Fra side 71 i den engelske udgave.tilbage

En advarsel mod hykleri

Denne gavmildhed fra de troendes side stammede fra udgydelsen af Helligånden. De, som var blevet omvendt til evangeliet, havde "ét hjerte og én sjæl." Én fælles interesse beherskede dem alle, at den betroede gerning måtte lykkes, og begærlighed fandtes ikke indenfor deres tilværelse. Kærligheden til deres brødre og den sag, de havde knyttet sig til, var større end deres kærlighed til penge og gods. Deres gerning bar vidne om, at de anså menneskesjæle for at være mere værd end jordisk rigdom.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.