Thus it will ever be when the Spirit of God takes possession of the life. Those whose hearts are filled with the love of Christ, will follow the example of Him who for our sake became poor, that through His poverty we might be made rich. Money, time, influence--all the gifts they have received from God's hand, they will value only as a means of advancing the work of the gospel. Thus it was in the early church; and when in the church of today it is seen that by the power of the Spirit the members have taken their affections from the things of the world, and that they are willing to make sacrifices in order that their fellow men may hear the gospel, the truths proclaimed will have a powerful influence upon the hearers.


Mesterens efterfølgere kapitel 7. 42.     Fra side 71 i den engelske udgave.tilbage

En advarsel mod hykleri

Sådan vil det altid gå, når Guds Ånd får herredømmet i tilværelsen. De, hvis hjerter er fyldt af Kristi kærlighed, vil følge hans eksempel, som for vor skyld blev fattig, for at vi ved hans fattigdom skulle blive rige. Penge, tid, indflydelse, alle de gaver, de har modtaget af Guds hånd, vil de kun værdsætte som et middel til at fremme evangeliets arbejde. Sådan var det i den første menighed, og når man ser, at medlemmer af menigheden i dag ved Åndens kraft slipper deres kærlighed til timelige ting, og at de er villige til at bringe ofre, for at deres medmennesker kan komme til at høre ordet, så vil de sandheder, der forkyndes, få vældig indflydelse på tilhørerne.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.