PH 20 Et kald til vagtfolkene kapitel 4. 14.     Fra side 14 i den engelske udgave.tilbage

Uddrag fra et brev til pastor Burden, på Loma Linda, Californien

Når Guds kraft bevidner hvad sandhed er, skal sandhed altid stå som sandhed. Ikke efter forfalskninger, i modsætning til Guds lys har fået lov at få næring. Mennesker vil rejse sig med skriftens fortolkninger som er sandhed for dem, men som ikke er sandhed. Sandhed for denne tid, har Gud givet os som fundament for vor tro. Han Selv har lært os hvad sandhed her. Den ene vil rejse sig og endnu andre med nyt lys som går imod det lys som Gud har givet under Sin Helligånds demonstration. Nogle få er stadig i live som gennemgår den erfaring der fås ved denne sandheds oprettelse. I nåde har Gud spare deres liv for at gentage og gentage indtil afslutningen af deres liv, den erfaring som de gennemgår ligesom apostlen Johannes gjorde indtil afslutningen af hans liv. Og de standardbærere som er faldet i døden, skal tale gennem genoptryk af deres skrifter. Jeg er således instrueret således at deres stemmer skal høres. De skal bære deres vidnesbyrd, hvad sandhed for denne tid udgør. Vi skal ikke tage imod deres ord, som kommer med et budskab der går særlig imod vor tros punkter. De skal samle en masse skrifter, og dynge dem op som bevis omkring deres påståede teorier. Dette er blevet gjort igen og igen, i de sidste halvtreds år. Og så længe Skriften er Guds ord, og skal respekteres, er anvendelsen af dem en stor fejltagelse, hvis den anvendelse rører ved de fundamentale piller som Gud har understøttet disse halvtreds år. Han som anvender dette, kender ikke Helligåndens forunderlige tilkendegivelser, som gav kraft og styrke til de tidligere budskaber som er komme til Guds folk.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.