PH 20 Et kald til vagtfolkene kapitel 4. 15.     Fra side 15 i den engelske udgave.tilbage

Uddrag fra et brev til pastor Burden, på Loma Linda, Californien

I dette emne må vi være beslutsomme; for de punkter han prøver at bevise Skriften ved, er ikke sunde. De beviser ikke at Guds folks tidligere erfaring var forkert. Vi fik sandheden; vi blev ledt af Guds engle. Det var under Helligåndens vejledning at præsentationen af Helligdomsspørgsmålet blev givet. Det siger meget for enhver at være tavs om vor tros træk, som de ikke havde del i. Gud har aldrig gået imod Sig Selv. Skriften beviser misbruges hvis de tvinges til at bevise noget der ikke er sandt. Flere og flere vil rejse sig og føre et formodet stort lys, og komme med deres påstande. Men vi står ved de gamle landemærker. Vi forhindres i vort arbejde af mennesker som ikke er omvendte, som søger deres egen ære. De vil anses som ophavs mænd til nye teorier, som de bringer under påstand af sandhed. Men modtages disse teorier, vil de lede til en fornægtelse af sandhed, som Gud i de sidste halvtreds år har givet os som dette folk, godtgjort ved Helligåndens demonstration.
(underskrevet) Ellen G. White

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.