PH 26: Spiser du kød? kapitel 1. 1.     Fra side 1 i den engelske udgave.tilbage

Spiser du kød?

Jeg bringer Herren Israels Guds ord. På grund af overtrædelse, kommer Guds forbandelse over jorden selv, over kvæget og over al kød. Mennesker lider som resultat af deres egen handlemåde, når de viger fra Guds bud. Dyrene lider også under forbandelsen.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.