PH 26: Spiser du kød? kapitel 1. 2.     Fra side 2 i den engelske udgave.tilbage

Spiser du kød?

Ignorere lys
Hvis tingene var som de burde være i de hjem der danner vore menigheder, kunne vi give Herren den dobbelte tjeneste. Jeg fik det lys at et bestemt budskab måtte frembæres om sundhedsreformen. De som bruger kødmad styrker de lavere tilbøjeligheder, og bereder vej for at sygdom kan befæste sig på dem. Der er dem blandt syvendedags adventisterne som ikke vil give agt på det lys der er givet om denne sag. De gør kødet til en del af deres kost. Sygdomme kommer over dem. Sygdom og lidelse som resultat af deres forkerte handlemåde, beder de om Guds tjeneres forbøn. Men hvordan kan Herren arbejde for deres skyld, når de ikke vil gøre Hans vilje, når de nægter at give agt på Hans belæring, med hensyn til sundhedsreformen?

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.