Vidnesbyrd for Battle Creek-menigheden kapitel 2. 23.     Fra side 23 i den engelske udgave.tilbage

Vigtigt vidnesbyrd

Mange af jer søger ære hos hinanden. Men hvad er menneskelig ære eller anerkendelse for ham, som betragter sig selv som en Guds søn, en fælles arving med Kristus? Hvad er denne verdens fornøjelser for ham, som dagligt deler Kristi kærlighed, som overgår kundskab? Hvad er menneskers foragt og modstand mod ham som Gud antager, ved Jesus Kristus? Selviskhed kan ikke længere leve i det hjerte der udviser tro på Kristus, ligesom lys og mørke ikke kan være sammen. Åndelig kulde, dorskhed, stolthed og fejhed unddrager sig på samme måde troens tilstedeværelse. Kan dem som er tæt forenet med Kristus, som grene på vintræet, tale om og til nogen andre end Jesus?

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.