Vidnesbyrd for Battle Creek-menigheden kapitel 2. 23.     Fra side 23 i den engelske udgave.tilbage

Vigtigt vidnesbyrd

Er I hos Kristus? Ikke hvis I ikke erkender jer selv som fejlende, hjælpeløse og fordømte syndere. Ikke hvis I ophøjer og forherliger selvet. Hvis der er noget godt i jer, skal det tillægges en medlidende Frelses barmhjertighed. Jeres herkomst, jeres omdømme, jeres rigdomme, jeres talenter, jeres dyder, jeres fromhed, jeres menneskekærlighed eller alt andet i eller i forbindelse med jer, vil ikke danne et forenelses-bånd mellem jeres sjæle og Kristus. Jeres tilknytning til menigheden og den måde som jeres betragter jer på, vil ikke være til nytte, hvis I ikke tror på Kristus. Det er ikke nok at tro noget om ham; I må tro ham. I må stole helt og fuldt på hans frelsende nåde.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.