Vidnesbyrd for Battle Creek-menigheden kapitel 2. 25.     Fra side 25 i den engelske udgave.tilbage

Vigtigt vidnesbyrd

Intet er mere nødvendigt i samkvemmet med Gud, end den dybeste ydmyghed. »Thi så siger den højt ophøjede, som troner evigt, hvis navn er »hellig«: I højhed og hellighed bor jeg, hos den knuste.« Når I stræber så ivrigt efter at være de første, så husk på at I vil være de sidste for Gud, hvis I ikke værne om ydmyghed og beskedenhed. Hjertets stolthed vil få mange til at fejle, hvor det ellers ville lykkes for dem. "Før ære er ydmyghed" og »Tålmod er bedre end hovmod.« »Når Efraim talte, skjalv man, i Israel var han Fyrste, han forbrød sig med Ba'al og døde.« »Mange er kaldede, men få er udvalgte.« Mange som hører barmhjertighedens indbydelse, forsøges og prøves; men få besegles med den levende Guds segl. Få vil ydmyge sig selv som et lille barn, så de kan komme ind i himmelens rige.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.