Vidnesbyrd for Battle Creek-menigheden kapitel 2. 20.     Fra side 20 i den engelske udgave.tilbage

Vigtigt vidnesbyrd

Af dine egne breve erfarer jeg den måde du har behandlet bror B på. For at spare på mine følelser, har Willie holdt ubehagelige enkeltheder borte fra mig om tingene i Battle Creek. Af samme grund, har andre fotiet. Bror Brownsberger har besvaret nogle klare og direkte spørgsmål.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.