Vidnesbyrd for Battle Creek-menigheden kapitel 2. 26.     Fra side 26 i den engelske udgave.tilbage

Vigtigt vidnesbyrd

Jeg ville ønske at mit standpunkt kunne forstås klart. Jeg har ikke sympati for den behandling bror Bell har fået. Der kom en dårlig samarbejdsånd blandt nogle menighedsmedlemmer, da bror Bel først kom til Battle Creek. Han var ikke imødekommende over for dem. De sagde at han var for grundig, for nøjeregnende og for kritisk. Modstanden rejste sig så meget mod ham, at Herren forsvarede sin tjener, og irettesatte det som blev udvist imod ham. Siden da har bror Bells fra den tid af vist sig i et syn for mig. Han er blevet sat i rette for nogle ting, for andre ting har jeg fået vist at han blev kritiseret uretmæssigt, og jeg har irettesat dem, med slap disciplin der får dem til at beklage sig. I det sidste syn jeg fik, fik jeg vist at bror Bells optræden i klasseværelset ikke var korrekt. Indflydelsen var ikke sådan at Gud kunne anerkende dette. Dette blev tydeligt præsenteret for ham, og for lærere og andre i forbindelse med skolen. Jeg har ikke afholdt mig fra at irettesætte fejl hos ham når Gud Ånd har påbudt mig at tale. Jeg har fået vist at afvigelse fra det rigtige, enhver hård og streng handling har været til stor skade for ham selv. Det har fremmedgjort hans studerendes tillid, og givet hans anklagere mulighed for at retfærdiggøre sig.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.