Vidnesbyrd for Battle Creek-menigheden kapitel 2. 27.     Fra side 27 i den engelske udgave.tilbage

Vigtigt vidnesbyrd

I skolen har bror Bell ikke kun været belastet af børnenes forkerte opførsel, men også af forældrenes ukloge ledelse, som har avlet og næret had til grænser. Overbebyrdelse, ustandselig omhu, uden hjælp hjemmefra, men snarere en stadig irritation, har fået ham til at miste selvkontrollen nogle gange og handle uoverlagt. Nogle har benyttet sig af dette og fejl af mindre betydning er kommet til at se ud som alvorlige synder.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.